fbpx
Home Tags มัดกล้ามเนื้อตาโดยวิธีไม่กรีด

Tag: มัดกล้ามเนื้อตาโดยวิธีไม่กรีด

อยากได้ตาโตและดูสดชื่น ต้องทำยังไง??

“การมัดกล้ามเนื้อตา” เป็นวิธีที่ใช่สำหรับตาที่ดูง่วงนอนให้กลายเป็นตาที่ดูสดชื่นและโตขึ้น อาการหนังตาตก - มีคนทักว่าตาดูง่วงนอน หรือดูเหม่อ - เวลามองรู้สึกอึดอัด หรือรู้สึกว่ามองเห็นไม่ชัดเจน - เวลาลืมตา ต้องเกร็งและใช้แรงหน้าผากด้วย - มีขนตาทิ่มตาบ่อย ♦ ♦ การมัดกล้ามเนื้อตาคืออะไร ♦ ♦ มีกล้ามเนื้อสองอย่างที่สำคัญมากในการลืมตา เรียกว่า LEVATOR PALPEBRAE SUPERIORIS MUSCLE กับ Muller Muscle การมัดกล้ามเนื้อตาเป็นวิธีที่มัดกล้ามเนื้อตาสองอย่างดังกล่าวนี้ให้แคบลง เพื่อช่วยให้มีแรงในการลืมตา ♦ ♦ มัดกล้ามเนื้อตาโดยใช้วิธีไม่กรีดแบบมีความหนาแน่นสูง...